Naš kino operater dobio medalju grada

Ivan Pal, Ljuban Milikšić i Mišel Jakšić

Naš kinooperater / tehničar Ljuban Milikšić dobio je medalju Grada Koprivnice

Naš kinooperater/tehničar Ljuban Milikšić dobio je medalju Grada Koprivnice za sveukupne zasluge u promicanju kulture i kulturnih programa u gradu Koprivnici! Ljuban Milikšić, legendarni Ljubo, čovjek je uz čiju su tehničku asistenciju odrastale generacije i generacije Koprivničanki i Koprivničanaca. Njegov vedar duh i spremnost za pomoć obilježili su brojne kulturne programe koji su se održali unatrag posljednjih 40 godina.Ponosni smo!